Heesch e.o.

Buurtzorg Heesch, de beste zorg thuis!

Buurtzorg Heesch e.o. bestaat uit een klein team van 6 wijkverpleegkundigen en/of wijkziekenverzorgenden.

Ons motto "Eerst Buurten dan zorgen" weerspiegelt het werkconcept waarbij voor elke individuele cliënt de zorg wordt afgestemd op de behoeften, mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt en diens naasten. Mensen met ziekte en beperking worden zodanig ondersteund dat ze niet buiten de gemeenschap komen te staan. De wijkverpleegkundige kan een verbinding maken tussen de individuele zorg, ondersteuning van de mantelzorg en zorg voor de buurt, een ideaal waar Buurtzorg stap voor stap aan blijft werken.

Buurtzorg Nederland is in 2006 begonnen met het ondersteunen van kleine zelfsturende teams van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Het doel hiervan is om de professionals weer te laten doen waarvoor ze opgeleid zijn: zorgverlening met een minimum aan administratieve druk en management. Het hoofdkantoor is gevestigd in Almelo, waar vanuit nu al zo'n 800 teams (ruim 9000 professionals) in heel Nederland worden ondersteund met een goede ICT en administratie; een marginale overhead ten opzichte van andere thuiszorginstellingen.
Dat er interesse is vanuit Den Haag in dit concept zal u niet verbazen. Dit jaar (2015) is Buurtzorg Nederland opnieuw uitgeroepen tot Beste Werkgever van het jaar. De laatste tijd staan er steeds meer berichten in de krant over het inzetten van de vroegere wijkzuster in de wijken van steden en dorpen. Buurtzorg Nederland loopt hierin al 8 jaar voorop.

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op de zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen een zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat nodig is.

Doordat er een complete zorg wordt geleverd, van boterham tot complex medisch-technische zorg, zien cliënten vaker dezelfde zorgverlener. Zo leren zorgverlener en cliënt elkaar beter kennen en ontstaat snel een totaal beeld van de zorgvraag, waarop kan worden ingespeeld. Wanneer een cliënt het Buurtzorg team belt, zal hij of zij altijd een bekende zorgverlener aan de telefoon krijgen.

De planning wordt door het team zelf gemaakt. Dus er is geen bureaucratie; wel een persoonlijke en deskundige aanpak. Het team is altijd, dag en nacht bereikbaar. Zorg wordt geoptimaliseerd in nauwe samenwerking met (huis)artsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een diëtiste.
Zelfredzaamheid wordt waar mogelijk bevorderd.

De kennis van Team Heesch e.o. is breed. Er is veel ervaring met pijnbestrijding/palliatieve zorg, wondverzorging  en psycho geriatrische zorg.

Wilt u meer weten over Buurtzorg Heesch e.o., neem dan contact met ons op.
Heesch: 06 - 22873991
heesch@buurtzorgnederland.com